MEDIATIEDOT
RSS

Rekisteriseloste KuvatON.com:n jäsenluettelosta

1. Rekisterinpitäjä

KuvatON.com

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

KuvatON.com
yllapito@kuvaton.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjäsuhteen hallinta, analysointi, tilastointi sekä tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Ryhmä käsittää KuvatON.com:iin vapaaehtoisesti rekisteröityjen käyttäjien henkilö- ja yhteystietoja. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin toimintaan tarvittavia tietoja, kuten käyttäjän nimimerkki, sähköpostiosoite, sijaintimaa ja sukupuoli.

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuunottamatta KuvatON.com:n alaisuudessa olevia verkkopalveluita, jotka käyttävät samaa käyttäjärekisteriä. Näissä poikkeustilanteissa henkilötiedoista siirretään ainoastaan käyttäjätunnus.

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt ovat luovuttaneet itse omalla suostumuksellaan.